Warmtepomp, zonnepanelen en eind salderingsregeling – wat zijn de gevolgen?

Inleiding

Dit artikel richt zich op het compenseren van het energieverbruik van een warmtepomp installatie door het installeren van zonnepanelen. Warmtepompen zijn systemen die warmte kunnen onttrekken uit lucht, water of grond. Voor een uitgebreide overzicht van de werking van verschillende type warmtepompen verwijzen wij u door naar Wikipedia.

Voor- en nadelen

Warmtepompen hebben, vanuit de ‘zonnepanelenhoek’ bekeken, een groot voordeel. De benodigde energie van een warmtepomp kan volledig gecompenseerd kan worden met zonnepanelen. Dit in tegenstelling tot traditionele systemen die op gas werken. Hoe zuinig een systeem op gas ook is, er zijn altijd kosten verbonden aan het gebruik die niet gecompenseerd kunnen worden.

De grootste nadelen van warmtepompen zijn de initiële hoge investeringen. Daarnaast is een hoge mate van isolatie van het huis benodigd doordat warmtepompen op relatief lage temperaturen werken.

Beleid regering

De regering is een actief beleid aan het voeren voor het afbouwen van de Nederlandse afhankelijkheid van gas. Er zijn subsidies op warmtepompen en er worden zelfs hele wijken gebouwd waar gas geen optie meer is. Dit betekent dat warmtepompen steeds populairder zullen worden, en mogelijk zonnepanelen ook.  Zonnepanelen zijn ideaal voor het compenseren van het hoge energieverbruik van warmtepompen. Als de salderingsregeling wegvalt dan wordt de combinatie minder gunstig. Hoe de situatie er momenteel uitziet en de situatie wanneer een salderingsregeling verdwijnt wordt hieronder uitgelegd.

Huidige situatie met salderen

Warmtepompen gebruiken veel stroom. Voor de onderstaande berekeningen ga ik uit van een totale huishoudelijk verbruik van 8000 kWh. Dit is mogelijk met een goed geïsoleerde woning van middelmatige proporties. Tegenover deze warmtepompen zetten we een grote zonnepaneleninstallatie neer die 8000 kWh kan opleveren per jaar. Omdat de salderingsregeling bestaat wordt de volledige opbrengst van de zonnepanelen vergoed, wat betekent dat het volledige gebruik van de warmtepomp wordt gecompenseerd.

Wij bekijken het verbruik en opbrengst verdeeld over het jaar. Uitgaande van een zonnepanelen installatiekosten van €10000 (na teruggave subsidie) en een jaarlijkse opbrengst van €1600 (8000kWh x €0,20), is de terugverdientijd ongeveer 6 jaar en 4 maanden. Na deze periode gaat u verdienen aan uw panelen. Doordat u nog steeds geen energiekosten betaalt, en de investeringskosten zijn terugbetaald, verdient u wel €1600 per jaar; jaar in jaar uit!

Zonder salderen

Als de salderingsregeling helemaal wegvalt, is de opbrengst niet meer €1600 per jaar, maar €740. Dit omdat het grootste deel van de opbrengst in de zomer wordt gehaald; net wanneer de warmtepomp niet heel hard moet werken. Sommige warmtepompen kunnen het huis koelen, maar het stroomverbruik hiervan valt erg mee. Het wegvallen van de salderingsregeling schuift de terugverdientijd op naar 13 jaar en 8 maanden. Een hele andere situatie, en eentje waarin niet veel mensen meer grote installaties zullen aanschaffen. Een warmtepomp wordt dan minder aantrekkelijk.

Hieronder is een tabel die het verbruik van een warmtepomp combineert met de opbrengsten van een zonnepanelen installatie.

BEDRAGEN IN EURO'sJANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECVERSCHIL
Met salderen-163-86-2748721071048763-5-72-1300
Zonder salderen-184-121-97-58-44-12-13-12-23-64-96-137-860

Conclusie

Hoewel een warmtepomp een energiezuinige manier van verwarmen is, gebruikt het veel stroom. De stroom kan echter gecompenseerd worden met zonnepanelen. Door deze combinatie is het mogelijk daadwerkelijk een energieneutrale woning te creëren wat het erg interessant maakt. De investering is hoog, maar het ontbreken van energiekosten is daarna erg prettig.

De situatie verandert drastisch als de salderingsregeling wegvalt en dat maakt zonnepanelen stukken minder interessant. Tevens verdwijnt een groot voordeel van de aanschaf van warmtepompen: dat energiekosten volledig gecompenseerd kunnen worden. Gezien de hoge investering en de langere terugverdientijd zal de Nederlandse overheid snel weer garanties moeten geven. Garanties dat de salderingsregeling, of een goede opvolger daarvan, blijft bestaan zijn essentieel wil de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen financieel interessant blijven.

Het belang van de salderingsregeling

Introductie

Deze blog gaat over de salderingsregeling. De regeling zorgt ervoor dat overtollig opgewekte energie automatisch voor kostprijs wordt verkocht aan de energieleverancier. Tenminste, zolang je niet meer opwekt dan je in totaal verbruikt. Daarboven gaat de vergoeding naar beneden (het scheelt per leverancier hoeveel de vergoeding is). De salderingsregeling is in Nederland belangrijk, en een onderwerp dat de vorige blog’s zo nu en dan al hebben geraakt.

Zonder de regeling zien de voordelen van zonnepanelen er heel anders uit. Dit jaar is bekend geworden dat de salderingsregeling gelukkig van kracht blijft tot in ieder geval 2023. Het is nu nog onbekend wat vanaf 2023 gebeurt, maar een aantal opties zijn genoemd in een brief aan de tweede kamer. Gezien de terugverdientijd van zonnepanelen zal de regering regelmatig garanties moeten geven. In deze blog bespreken wij waarom de salderingsregeling zo belangrijk is voor de situatie in Nederland. In een toekomstige blog gaan wij in op de gevolgen van de mogelijke alternatieven vanaf 2023. Voor dat laatste wordt onder andere het Consultatiedocument kostenbevindingen SDE+ 2017 gebruikt dat is gepubliceerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Verdeling opbrengst over maanden van het jaar

In Nederland zijn grote verschillen in de opbrengst van zonnepanelen tussen de verschillende periodes van het jaar. Onderstaande grafiek van Milieu Centraal en Siderea laat de gemiddelde percentages opbrengst zien verspreid over een heel jaar. Deze getallen kunnen afwijken door jaarlijkse verschillen in zon en verschillen in zonnepanelen installaties. Het geeft echter goed de grote diversiteit weer in opbrengsten verdeeld over het jaar.

Verdeling opbrengst per maand

Off-grid in Nederland?

Met bovenstaande grafiek kunnen wij alvast een conclusie trekken. Het is in Nederland bijna niet mogelijk is om, met behulp van zonnepanelen, volledig (op het gebied van elektriciteit) off-grid te leven. Dat betekent dat het heel erg moeilijk wordt om een huis los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk en de volledige energievoorziening te laten afhangen van zonnepanelen. Wij gaan in deze situatie uit van een stroomverbruik van 3500 kWh/jaar van een gemiddeld gezin. Daarmee zal in de wintermaanden zeker 350 kWh/maand verbruikt worden. Dat dit hoger is dan 3500kWh / 12 maanden komt doordat het stroomverbruik in de wintermaanden bijna altijd hoger ligt dan in de warme maanden. Let op dat 350 nog aan de lage kant is.

Om in december en januari bijvoorbeeld 350 kWh/maand op te leveren, is een zonnepanelen installatie nodig van wel 16000Wp. Dit is momenteel niet reëel voor een consument. Tevens heb je een flinke batterijinstallatie nodig om het stroom op te slaan voor later gebruik, wat extra kosten met zich meebrengt. Als laatste komt daar nog bij dat de wintermaanden vaak langere periodes kennen waarbij bijna niets wordt opgewekt. Al in al, off-grid is niet realistisch met het huidig verbruik van stroom van een gemiddeld huishouden.

Wat kan wel?

Buiten de directe wintermaanden is er veel mogelijk in Nederland. Het is best doenlijk vanaf ergens in maart t/m ergens in oktober je eigen stroom te kunnen opwekken. Hoewel, zonder salderingsregeling zijn ook daarvoor batterijen nodig. Tevens heb je een over-dimensionering van je installatie nodig, maar, mits je daarvoor wil betalen, kan het wel.

Veel reëler is een installatie aanschaffen dat is gedimensioneerd op het jaarlijkse verbruik. Dus als het huishouden gemiddeld 3500kWh verbruikt, dan ook een systeem die dit opbrengt. Zonder een salderingsregeling zou deze oplossing niet mogelijk zijn, want een systeem dat 3500kWh / jaar oplevert, levert alleen al in de maanden april t/m juli de helft van zijn jaarlijkse opbrengst op. Dat klinkt leuk, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat een huishouden zulke hoeveelheden stroom gebruikt in de zomer, waardoor de overtollige energie niet benut wordt voor eigen gebruik, in de praktijk is dat vaak maar 20%. Ook de stroom die je in de wintermaanden opwekt wordt vaak niet direct verbruikt, in de praktijk rond de 35%-50%.

Voorbeeld

Met onderstaande tabel en grafiek probeer ik het wat inzichtelijker te maken. Hierin is een verbruik van 3500kWh verdeeld over 12 maanden (met wat variatie tussen de maanden). Als u de bovenste dikke zwarte lijn volgt, dan ziet u wat de energie doet van een doorsnee Nederlandse woning. Waar in de wintermaanden 200 kWh tekort is, is tussen april en juli iedere maand bijna 150 kWh teveel aan stroom.

 JANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Verbruik-308-308-300-292-275-275-275-275-283-292-308-308
Opwekking10517528042045545545538535024510570

Hieronder het tabel in een samengestelde grafiek.

In een situatie zoals nu, waar de salderingsregeling gebruikt wordt, is het niet erg dat er grote verschillen bestaan tussen de maanden. Netto staat er nul op de geleverde stroom. Alle tekorten worden gecompenseerd met het opgewekte maar ongebruikte stroom. En dit zonder ook maar een cent uit te geven aan batterijen. Dit is een reden dat in Nederland momenteel batterijen zoals die van Tesla totaal niet populair zijn.

Gevolgen volledig verdwijnen salderingsregeling

Nu de gevolgen als er geen salderingsregeling is. Energie dat direct wordt gebruikt is geen probleem, dat maakt geen verschil. Het verschil zit puur in energie dat niet direct wordt gebruikt. Simpel gezegd betekent het dat de stroom die teveel opgewekt is, niet vergoed wordt met de volledige stroomprijs (per 2017 ongeveer 0.20 cent). Echter, maar met alleen het leveringsdeel wat we hier (ter bevordering van overzichtelijkheid) op 0.06 cent zetten (in 2017 zit het er iets onder). De gevolgen zijn te lezen in onderstaande tabel, waarbij is uitgegaan dat maar een gedeelte van het stroom direct verbruikt wordt. Met de mogelijkheid te salderen is er een verschil van 0, en zonder salderen is er een verlies van 376 euro per jaar ten opzichte van de oude situatie. Dit jaar in jaar uit.

BEDRAGEN IN EURO'sJANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECVERSCHIL
Met salderen-41-27-4263636362213-9-41-480
Zonder salderen-50-42-35-21-15-16-15-22-24-35-51-51-376

Dit heeft invloed op de terugverdientijd. Een zonnepanelen installatie die ongeveer 3500kWh/jaar oplevert (inclusief installeren) kost medio 2017 met aftrek van subsidies ongeveer €4000. Met salderen wordt ieder jaar €700 aan stroom opgewekt waardoor de terugverdientijd ongeveer 5 jaar en 8 maanden is. Wanneer er geen salderingsregeling is, wordt in plaats van €700 maar €324 per jaar vergoed. Dit verhoogt de terugverdientijd aanzienlijk naar ongeveer 12 jaar en 2 maanden. Een substantiële verhoging van 6 jaar en 7 maanden.

Gevolgen

Er zijn twee te verwachten gevolgen. Ten eerste dat batterijen veel populairder worden. Met batterijen afgestemd op de installatie kan de stroom die niet direct verbruikt wordt op een later moment ingezet worden. Bij een grote installatie zal het echter erg duur zijn voldoende batterijen te installeren. Verder kunnen de flinke overschotten in de zomermaanden niet bewaard worden voor de wintermaanden. Ook de winst met het installeren van batterijen is beperkt. Het is maar de vraag of batterijen goedkoop genoeg worden om dit ooit rendabel te maken in Nederland.

Ten tweede zullen mensen ervoor kiezen minder zonnepanelen op het dak te leggen. Het is heel goed mogelijk dat rekening wordt gehouden dat teveel opwekken weinig oplevert. Wij zouden ook in bovenstaande geval een installatie kunnen nemen die 2500kWh/jaar oplevert. Dit is voldoende om het huis van april t/m augustus volledig van energie te voorzien (mits batterijen zijn geïnstalleerd).

Een toekomst zonder gas

De negatieve gevolgen van het wegvallen van salderen zijn al flink. Echter, de Nederlandse overheid is actief aan het stimuleren af te stappen van gas. Dit betekent in veel gevallen dat wordt overgestapt naar warmtepompen die volledig op stroom werken. Met warmtepompen ziet het beeld er nog negatiever uit. Ten eerste omdat het stroomverbruik veel hoger is, dus een zonnepanelen installatie zal ook veel groter zijn. Ten tweede is in de wintermaanden het totale huishoudelijke stroomverbruik met een warmtepomp vele malen hoger dan in de zomermaanden. Gezien warmtepompen vooral in energiezuinige huizen gebruikt worden, kan dit wel een factor drie of meer verschil zijn! De gevolgen zijn groot genoeg om hier in een volgende blog uitgebreider op in te gaan.

Conclusie

De salderingsregeling is in Nederland een belangrijke regeling ter bevordering van de populariteit van zonnepanelen. Subsidies op aanschaf in de afgelopen jaren wisselden en waren niet betrouwbaar. Echter is salderen al langere tijd mogelijk en is er zekerheid dat de komende jaren de regeling nog blijft bestaan. De overheid doet er goed aan deze regeling niet zomaar af te schaffen, willen ze dat zonnepanelen populair blijven. Het wegvallen van de salderingsregeling kan bij installaties van enig formaat niet helemaal met batterijen worden opgelost.

Het verlies in de geschetste situatie valt niet mee. De volgende blog gaat over de combinatie van warmtepompen en zonnepanelen. Daarin toon ik aan dat, als de overheid op termijn van gas af wil, een salderingsregeling nog meer belang heeft.

Zonnepanelen in Nederland 2 – ‘De terugverdientijd’

Introductie

De terugverdientijd is de tijd dat het kost om de investering in zonnepanelen terug te verdienen. Dit is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in hun afweging zonnepanelen aan te schaffen. In deze blog gaan we in op hoe lang het duurt om zonnepanelen terug te verdienen in Nederland. Ook bekijken we welke factoren invloed daarop hebben.

Voorbeeldsituaties

Wij schetsen twee verschillende situaties die als voorbeeld gaan dienen:

  1. Installatie van 2160Wp aan zonnepanelen vermogen op een schuin dak inclusief volledige installatie
  2. Installatie van 4320Wp aan zonnepanelen vermogen op een plat dak. De installatie, op de elektrische installatie na, zelf wordt verzorgd.  Op een plat dak is het meestal makkelijker zelf panelen te installeren.

Het is belangrijk te beseffen dat elke situatie anders is. Er kan lang niet altijd een standaard oplossing gebruikt worden voor de installatie van zonnepanelen. Er zijn bijvoorbeeld grote prijsverschillen in zonnepanelen afhankelijk van onder andere kwaliteit en esthetische factoren. Sommige mensen willen zwarte panelen, en deze zijn duurder. Anderen interesseert daarentegen helemaal niets.

Bij veel schaduw is het verstandig panelen afzonderlijk te kunnen schakelen. Dit kan bijvoorbeeld met een systeem van Solaredge, wat het weer duurder maakt. In andere situaties is er genoeg aan een simpele omvormer die alle panelen in een groep zet. Ook de installatie zelf kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Hierdoor kunnen handige (en fitte) mensen veel geld besparen door dit zelf te doen.

Randvoorwaarden

Een uitgangspunt in de berekeningen is dat over de gehele periode de salderingsregeling, of een vergelijkbare regeling, actief is. De subsidie op zonnepanelen neem ik mee in de berekening. Ook zal ik de terugverdientijd aangeven zonder subsidie. In het verleden is gebleken dat subsidies op zonnepanelen wispelturig zijn en sterk afhankelijk van het politieke klimaat. De keus is gemaakt om kwalitatief goed, maar relatief goedkope panelen te installeren. Een stelregel is de hoger de Wp per paneel de hoger de prijs per Wp. Duurdere panelen met meer Wp opbrengst zijn echter een goede oplossing als de ruimte op het dak beperkt is.

Situatie 1 – 2160Wp – Volledige installatie op schuin dak door leverancier

ArtikelKosten
8 JP Solar 270Wp panelen€1500
Omvormer€ 550
Volledige montage€ 850
Montage materiaal€ 100
Totaal aanschafprijs€3000

De opbrengst van dit systeem hangt af van een aantal factoren. Waar het in Nederland geplaatst wordt, welke richting de zonnepanelen staan, en onder welke hoek zijn daar enkele van. Uitgangspunt hier is een zuidelijk plaatsing (in Nederland is een plaatsing op het zuiden gunstig). Hoewel het dus nogal scheelt per geval, gebruiken wij een simpele stelregel dat elke 1000 Wp ongeveer 900 kWh per jaar oplevert. Ervaringen in opbrengst verschillen sterk, maar het benaderd voor deze simpele berekening voldoende de werkelijkheid.

Dat betekent dus dat een systeem met 2160Wp per jaar 1944 kWh oplevert (2160 x 0,9 = 1944). In Nederland verbruikt een gezin gemiddeld 3500 kWh. Dus deze panelen leveren meer dan de helft van de elektriciteitsvraag per jaar op. Als laatste nog de kWh prijs, die kan verschillen per leverancier en type contract. Hier wordt € 0,20 per kWh gebruikt. Met deze gegevens heeft u voldoende informatie om de terugverdientijd te berekenen.

Terugverdientijd

Per jaar leveren de zonnepanelen aan stroom gemiddeld 1944 kWh en dat heeft een waarde van €388,80. Door de installatiekosten van €3000 te delen door de jaarlijkse opbrengst krijgt u de terugverdientijd. In dit geval is dat 3000 / 388,80 = 7 jaar en 9 maanden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de subsidie wat wordt gevonden door de BTW te vinden van het aanschafbedrag: €520,66. De daadwerkelijke subsidie is iets minder; er gaat van de subsidie nog een eenmalige staffel af van 60 euro. Let op dat dit bedrag verschilt afhankelijk van het vermogen van de installatie. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst. Afgerond komt de subsidie in dit geval neer op €460. Het aanschafbedrag wordt daarmee €2540. Een nieuwe berekening laat de terugverdientijd inclusief subsidie zien: 2540 / 388,80 = 6 jaar en 7 maanden (afgerond naar boven).

Na deze tijd is het bijna alleen nog maar verdienen met de panelen. Het is echter wel waarschijnlijk dat de omvormer een keer vervangen moet worden gedurende de levensduur van de zonnepanelen. De levensduur van zonnepanelen is zeker 20 jaar, maar ze kunnen nog veel langer meegaan. Er is een lichte terugval in opbrengst in de loop der jaren. Deze blijkt in de praktijk bij de meeste panelen van goede kwaliteit erg mee te vallen (bijvoorbeeld 10% na 20 jaar).

Situatie 2 – 4320Wp – Zelf installeren op plat dak – elektra door leverancier
ArtikelKosten
16 JP Solar 270Wp panelen€2800
Omvormer€ 800
Elektrische installatie€ 350
Montage materiaal (inclusief plat dak)€ 650
Totaal aanschafprijs€4600

Dit systeem van 4320 Wp levert naar verwachting (4320 x 0,9) = 3888 kWh per jaar op. Genoeg om een gemiddeld huishouden in Nederland volledig van stroom te voorzien. 3888 kWh is €777,60 waard. Door de installatiekosten van €4600 te delen door de jaarlijkse opbrengst van €777,60 krijgt u een terugverdientijd van 5 jaar en 11 maanden. Installatiemateriaal voor een plat dak duurder is dan een schuin dak. In dit voorbeeld wordt minder berekend voor de installatie omdat die grotendeels zelf wordt gedaan. Tevens is naar verhouding de omvormer goedkoper. Per geleverde Wp kost deze minder dan in situatie 1.

Als laatste nog de berekening met subsidie. De BTW is €798,35 waar een staffel afgaat van €100. Hiermee komt het aanschafbedrag op afgerond €3800 en de terugverdientijd valt terug naar 4 jaar en 11 maanden! Zoals gezegd, is het hierna lekker verdienen. Er zijn maar weinig investeringen te bedenken waarmee je na een periode van 5 jaar gegarandeerd 20% rente per jaar krijgt op de gedane investering.

Zoals te lezen duurt het niet lang voordat zonnepanelen in Nederland zijn terugverdiend. Een belangrijke component hierin is de salderingsregeling. In de volgende blog kunt u lezen over het belang van de salderingsregeling.