Warmtepomp, zonnepanelen en eind salderingsregeling – wat zijn de gevolgen?

Inleiding

Dit artikel richt zich op het compenseren van het energieverbruik van een warmtepomp installatie door het installeren van zonnepanelen. Warmtepompen zijn systemen die warmte kunnen onttrekken uit lucht, water of grond. Voor een uitgebreide overzicht van de werking van verschillende type warmtepompen verwijzen wij u door naar Wikipedia.

Voor- en nadelen

Warmtepompen hebben, vanuit de ‘zonnepanelenhoek’ bekeken, een groot voordeel. De benodigde energie van een warmtepomp kan volledig gecompenseerd kan worden met zonnepanelen. Dit in tegenstelling tot traditionele systemen die op gas werken. Hoe zuinig een systeem op gas ook is, er zijn altijd kosten verbonden aan het gebruik die niet gecompenseerd kunnen worden.

De grootste nadelen van warmtepompen zijn de initiële hoge investeringen. Daarnaast is een hoge mate van isolatie van het huis benodigd doordat warmtepompen op relatief lage temperaturen werken.

Beleid regering

De regering is een actief beleid aan het voeren voor het afbouwen van de Nederlandse afhankelijkheid van gas. Er zijn subsidies op warmtepompen en er worden zelfs hele wijken gebouwd waar gas geen optie meer is. Dit betekent dat warmtepompen steeds populairder zullen worden, en mogelijk zonnepanelen ook.  Zonnepanelen zijn ideaal voor het compenseren van het hoge energieverbruik van warmtepompen. Als de salderingsregeling wegvalt dan wordt de combinatie minder gunstig. Hoe de situatie er momenteel uitziet en de situatie wanneer een salderingsregeling verdwijnt wordt hieronder uitgelegd.

Huidige situatie met salderen

Warmtepompen gebruiken veel stroom. Voor de onderstaande berekeningen ga ik uit van een totale huishoudelijk verbruik van 8000 kWh. Dit is mogelijk met een goed geïsoleerde woning van middelmatige proporties. Tegenover deze warmtepompen zetten we een grote zonnepaneleninstallatie neer die 8000 kWh kan opleveren per jaar. Omdat de salderingsregeling bestaat wordt de volledige opbrengst van de zonnepanelen vergoed, wat betekent dat het volledige gebruik van de warmtepomp wordt gecompenseerd.

Wij bekijken het verbruik en opbrengst verdeeld over het jaar. Uitgaande van een zonnepanelen installatiekosten van €10000 (na teruggave subsidie) en een jaarlijkse opbrengst van €1600 (8000kWh x €0,20), is de terugverdientijd ongeveer 6 jaar en 4 maanden. Na deze periode gaat u verdienen aan uw panelen. Doordat u nog steeds geen energiekosten betaalt, en de investeringskosten zijn terugbetaald, verdient u wel €1600 per jaar; jaar in jaar uit!

Zonder salderen

Als de salderingsregeling helemaal wegvalt, is de opbrengst niet meer €1600 per jaar, maar €740. Dit omdat het grootste deel van de opbrengst in de zomer wordt gehaald; net wanneer de warmtepomp niet heel hard moet werken. Sommige warmtepompen kunnen het huis koelen, maar het stroomverbruik hiervan valt erg mee. Het wegvallen van de salderingsregeling schuift de terugverdientijd op naar 13 jaar en 8 maanden. Een hele andere situatie, en eentje waarin niet veel mensen meer grote installaties zullen aanschaffen. Een warmtepomp wordt dan minder aantrekkelijk.

Hieronder is een tabel die het verbruik van een warmtepomp combineert met de opbrengsten van een zonnepanelen installatie.

BEDRAGEN IN EURO'sJANFEBMRTAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECVERSCHIL
Met salderen-163-86-2748721071048763-5-72-1300
Zonder salderen-184-121-97-58-44-12-13-12-23-64-96-137-860

Conclusie

Hoewel een warmtepomp een energiezuinige manier van verwarmen is, gebruikt het veel stroom. De stroom kan echter gecompenseerd worden met zonnepanelen. Door deze combinatie is het mogelijk daadwerkelijk een energieneutrale woning te creëren wat het erg interessant maakt. De investering is hoog, maar het ontbreken van energiekosten is daarna erg prettig.

De situatie verandert drastisch als de salderingsregeling wegvalt en dat maakt zonnepanelen stukken minder interessant. Tevens verdwijnt een groot voordeel van de aanschaf van warmtepompen: dat energiekosten volledig gecompenseerd kunnen worden. Gezien de hoge investering en de langere terugverdientijd zal de Nederlandse overheid snel weer garanties moeten geven. Garanties dat de salderingsregeling, of een goede opvolger daarvan, blijft bestaan zijn essentieel wil de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen financieel interessant blijven.

Zonnepanelen in Nederland 2 – ‘De terugverdientijd’

Introductie

De terugverdientijd is de tijd dat het kost om de investering in zonnepanelen terug te verdienen. Dit is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in hun afweging zonnepanelen aan te schaffen. In deze blog gaan we in op hoe lang het duurt om zonnepanelen terug te verdienen in Nederland. Ook bekijken we welke factoren invloed daarop hebben.

Voorbeeldsituaties

Wij schetsen twee verschillende situaties die als voorbeeld gaan dienen:

  1. Installatie van 2160Wp aan zonnepanelen vermogen op een schuin dak inclusief volledige installatie
  2. Installatie van 4320Wp aan zonnepanelen vermogen op een plat dak. De installatie, op de elektrische installatie na, zelf wordt verzorgd.  Op een plat dak is het meestal makkelijker zelf panelen te installeren.

Het is belangrijk te beseffen dat elke situatie anders is. Er kan lang niet altijd een standaard oplossing gebruikt worden voor de installatie van zonnepanelen. Er zijn bijvoorbeeld grote prijsverschillen in zonnepanelen afhankelijk van onder andere kwaliteit en esthetische factoren. Sommige mensen willen zwarte panelen, en deze zijn duurder. Anderen interesseert daarentegen helemaal niets.

Bij veel schaduw is het verstandig panelen afzonderlijk te kunnen schakelen. Dit kan bijvoorbeeld met een systeem van Solaredge, wat het weer duurder maakt. In andere situaties is er genoeg aan een simpele omvormer die alle panelen in een groep zet. Ook de installatie zelf kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Hierdoor kunnen handige (en fitte) mensen veel geld besparen door dit zelf te doen.

Randvoorwaarden

Een uitgangspunt in de berekeningen is dat over de gehele periode de salderingsregeling, of een vergelijkbare regeling, actief is. De subsidie op zonnepanelen neem ik mee in de berekening. Ook zal ik de terugverdientijd aangeven zonder subsidie. In het verleden is gebleken dat subsidies op zonnepanelen wispelturig zijn en sterk afhankelijk van het politieke klimaat. De keus is gemaakt om kwalitatief goed, maar relatief goedkope panelen te installeren. Een stelregel is de hoger de Wp per paneel de hoger de prijs per Wp. Duurdere panelen met meer Wp opbrengst zijn echter een goede oplossing als de ruimte op het dak beperkt is.

Situatie 1 – 2160Wp – Volledige installatie op schuin dak door leverancier

ArtikelKosten
8 JP Solar 270Wp panelen€1500
Omvormer€ 550
Volledige montage€ 850
Montage materiaal€ 100
Totaal aanschafprijs€3000

De opbrengst van dit systeem hangt af van een aantal factoren. Waar het in Nederland geplaatst wordt, welke richting de zonnepanelen staan, en onder welke hoek zijn daar enkele van. Uitgangspunt hier is een zuidelijk plaatsing (in Nederland is een plaatsing op het zuiden gunstig). Hoewel het dus nogal scheelt per geval, gebruiken wij een simpele stelregel dat elke 1000 Wp ongeveer 900 kWh per jaar oplevert. Ervaringen in opbrengst verschillen sterk, maar het benaderd voor deze simpele berekening voldoende de werkelijkheid.

Dat betekent dus dat een systeem met 2160Wp per jaar 1944 kWh oplevert (2160 x 0,9 = 1944). In Nederland verbruikt een gezin gemiddeld 3500 kWh. Dus deze panelen leveren meer dan de helft van de elektriciteitsvraag per jaar op. Als laatste nog de kWh prijs, die kan verschillen per leverancier en type contract. Hier wordt € 0,20 per kWh gebruikt. Met deze gegevens heeft u voldoende informatie om de terugverdientijd te berekenen.

Terugverdientijd

Per jaar leveren de zonnepanelen aan stroom gemiddeld 1944 kWh en dat heeft een waarde van €388,80. Door de installatiekosten van €3000 te delen door de jaarlijkse opbrengst krijgt u de terugverdientijd. In dit geval is dat 3000 / 388,80 = 7 jaar en 9 maanden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de subsidie wat wordt gevonden door de BTW te vinden van het aanschafbedrag: €520,66. De daadwerkelijke subsidie is iets minder; er gaat van de subsidie nog een eenmalige staffel af van 60 euro. Let op dat dit bedrag verschilt afhankelijk van het vermogen van de installatie. U kunt hierover meer lezen op de website van de belastingdienst. Afgerond komt de subsidie in dit geval neer op €460. Het aanschafbedrag wordt daarmee €2540. Een nieuwe berekening laat de terugverdientijd inclusief subsidie zien: 2540 / 388,80 = 6 jaar en 7 maanden (afgerond naar boven).

Na deze tijd is het bijna alleen nog maar verdienen met de panelen. Het is echter wel waarschijnlijk dat de omvormer een keer vervangen moet worden gedurende de levensduur van de zonnepanelen. De levensduur van zonnepanelen is zeker 20 jaar, maar ze kunnen nog veel langer meegaan. Er is een lichte terugval in opbrengst in de loop der jaren. Deze blijkt in de praktijk bij de meeste panelen van goede kwaliteit erg mee te vallen (bijvoorbeeld 10% na 20 jaar).

Situatie 2 – 4320Wp – Zelf installeren op plat dak – elektra door leverancier
ArtikelKosten
16 JP Solar 270Wp panelen€2800
Omvormer€ 800
Elektrische installatie€ 350
Montage materiaal (inclusief plat dak)€ 650
Totaal aanschafprijs€4600

Dit systeem van 4320 Wp levert naar verwachting (4320 x 0,9) = 3888 kWh per jaar op. Genoeg om een gemiddeld huishouden in Nederland volledig van stroom te voorzien. 3888 kWh is €777,60 waard. Door de installatiekosten van €4600 te delen door de jaarlijkse opbrengst van €777,60 krijgt u een terugverdientijd van 5 jaar en 11 maanden. Installatiemateriaal voor een plat dak duurder is dan een schuin dak. In dit voorbeeld wordt minder berekend voor de installatie omdat die grotendeels zelf wordt gedaan. Tevens is naar verhouding de omvormer goedkoper. Per geleverde Wp kost deze minder dan in situatie 1.

Als laatste nog de berekening met subsidie. De BTW is €798,35 waar een staffel afgaat van €100. Hiermee komt het aanschafbedrag op afgerond €3800 en de terugverdientijd valt terug naar 4 jaar en 11 maanden! Zoals gezegd, is het hierna lekker verdienen. Er zijn maar weinig investeringen te bedenken waarmee je na een periode van 5 jaar gegarandeerd 20% rente per jaar krijgt op de gedane investering.

Zoals te lezen duurt het niet lang voordat zonnepanelen in Nederland zijn terugverdiend. Een belangrijke component hierin is de salderingsregeling. In de volgende blog kunt u lezen over het belang van de salderingsregeling.